'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Αν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει τη πόρτα και έχω συναγερμό θα χτυπήσει η σειρήνα;