'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Αν κουνηθεί μια κουρτίνα ενεργοποιείται ο συναγερμός


Αν η κουρτίνα μετακινηθεί μπροστά από ένα ανιχνευτή δέσμης,  υπάρχει ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί , όμως επειδή στα περισσότερα σπίτια οι ανιχνευτές είναι θερμοκρασίας και δεν τοποθετούνται σε σημείο που τους καλύπτει η κουρτίνα, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.