'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Δεν έχω λεφτά για συναγερμό , τι να κάνω;


Δεν έχω λεφτά για συναγερμό , τι να κάνω;
Πως σας φάνηκε η απάντηση;