'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Είναι ασφαλής ο εθνικός μας δρόμος μέχρι τη Πάτρα ;