'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

‘Εχω κατοικίδια , μπορώ να ενεργοποιώ το συναγερμό;


Υπάρχουν ειδικοί ανιχνευτές κίνησης που μπορούν να παραβλέπουν τη κίνηση των κατοικίδιων σας αναλόγως των κιλών τους. Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 40 κιλά.  Προσοχή όταν αναφερόμαστε σε βάρος αναφερόμαστε στο συνολικό βάρος έτσι αν έχετε δύο γάτες ή μία 5 κιλά και η άλλη 7,  το βάρος που θα πρέπει να παραβλέπει το ραντάρ θα είναι τουλάχιστον 12…