'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

‘Εχω σκύλο μέσα στο σπίτι, μπορώ να βάζω συναγερμό;


Υπάρχουν ειδικά ραντάρ ανίχνευσης για το συναγερμό που μπορούν να μην ανιχνεύουν τη κίνηση του σκύλου σας με μέγιστο βάρος όμως τα 40 κιλά. Η ανιχνευσή αυτή αναφέρεται στο κανονικό βάδισμα του σκύλου γιατί αν είναι 30 κιλά και σηκωθεί όρθιος, θα μοιάζει με μικρό άνθρωπο και το ραντάρ θα ενεργοποιηθεί.