'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Η αποζημίωση μετά από ένα ατύχημα είναι σίγουρη;