'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Η γυναίκα μου έμεινε έγκυος , τι πρέπει να προσέχουμε;