'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Μπορώ να βάλω συναγερμό μόνο στο υπόγειο μου;