'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Να αφήσω κλειδί του σπιτιού στο γείτονα;


Να αφήσω κλειδί του σπιτιού στο γείτονα;
Πως σας φάνηκε η απάντηση;