'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Οι αποταμιεύσεις μου στη τράπεζα είναι ασφαλείς ;


Οι αποταμιεύσεις μου στη τράπεζα είναι ασφαλείς ;
Πως σας φάνηκε η απάντηση;