'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Οι κουρτίνες είναι εύφλεκτες,παίρνουν φωτιά ;


Φυσικά και είναι εύφλεκτες. Στη περίπτωση που είναι κοντά στο τηγάνι και αρπάξει φωτιά φουντώνουν σε δευτερόλεπτα, βάζοντας σε κίνδυνο και το υπόλοιπο σπίτι.