'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Πίνουμε νερό από ένα πηγάδι;


Πίνουμε νερό από ένα πηγάδι;
Πως σας φάνηκε η απάντηση;