'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Πίνουμε νερό από μία λίμνη;


Πίνουμε νερό από μία λίμνη;
Πως σας φάνηκε η απάντηση;