'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Ποιός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να μεταφέρω ένα μαχαίρι μαζί μου σε μια βόλτα στην εξοχή;