'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Πρέπει να οδηγεί μια γυναίκα όταν είναι έγκυος;