'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Πως γίνεται η καλωδίωση για συναγερμό, σε ένα σπίτι που δεν έχει;


 

Υπάρχουν τρεις τρόποι :

Καλωδίωση με εξωτερικό κολλητό καλώδιο πάνω ακριβώς από τα σοβατεπί του σπιτιού σας

Πλεονεκτήματα

– Η πιο οικονομική και σύνηθες λύση.

– Πολύ λεπτό καλώδιο (δείτε δίπλα εικόνα σε σχέση με ένα κοινό στιλό ) εγκαθίσταται κατα μήκος των σοβατοπι του σπιτιού και δε παρατηρείται εύκολα στο μάτι.

– Δεν δημιουργείται σκόνη κατά την εγκατάσταση.

Μειονεκτήματα

– Με το καιρό τα καλώδια κάποιες φορές (αναλόγως της ζέστης) μπορεί τοπικά να ξεκολλήσουν.

_____________________________________

Τοποθέτηση καναλιού κατά μήκος των σοβατεπιών και γύρω γύρω από τις πόρτες

Πλεονεκτήματα

– Εμφανίσιμη λύση

– Δεν δημιουργείται σκόνη κατά την εγκατάσταση.

Μειονεκτήματα

– Αυξημένο κόστος απο τη πρώτη επιλογή συνήθως μέχρι και 40 % (λόγω εργασίας και υλικών).

– Δε μπορεί να βγει κοστολόγηση της εγκατάστασης αν δε γίνει μια επίσκεψη στο χώρο σας. (Λόγω του υπολογισμού των μέτρων καναλιού)

_____________________________________

Σκάψιμο σε όλο το σπίτι και χωνευτό καλώδιο στο τοίχο

Πλεονεκτήματα

– Εμφανίσιμη λύση

– Δεν δημιουργείται σκόνη κατά την εγκατάσταση.

Μειονεκτήματα

– Αυξημένο κόστος από τη πρώτη επιλογή συνήθως μέχρι και 200 € (λόγω εργασίας και υλικών).

– Δε μπορει να βγεί κοστολόγηση της εγκατάστασης αν δε γίνει μια επίσκεψη στο χώρο σας. (Λόγω του υπολογισμού των μέτρων καναλιού)