'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Πως να ασφαλίσω τα παράθυρα του σπιτιού μου από τους κλέφτες;