'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Πως να κάψω κάποια κλαριά, με ασφάλεια στο κήπο;


Πως να κάψω κάποια κλαριά, με ασφάλεια στο κήπο;
Πως σας φάνηκε η απάντηση;