'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Πως να κρύψω το όπλο στο σπίτι, μακρυά από τα παιδιά μου;


Κατ’αρχήν το όπλο πρέπει να είναι πάντα χωρίς φυσίγγια, και τα φυσίγγια πρέπει να βρίσκονται σε δεύτερο σημείο κρυμμένα, εκτός αν έχετε ειδική ντουλάπα με όπλα, με κωδικό για να μην έχουν πρόσβαση τα παιδιά σας. Ουσιαστικά μόνο του το όπλο δεν είναι επικίνδυνο για παιδιά που δε μπορούν να αγοράσουν σφαίρες απο μόνα τους, αλλά καλό θα ήταν μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά να μη το βάζετε κάτω ή δίπλα από το κρεββάτι σας..