'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Πόση ώρα μετά το φαγητό μπορούμε να κολυμπήσουμε;