'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Σε ποιές πόλεις της Ελλάδας δε πίνουμε το νερό της βρύσης;