'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Τελικά ο συναγερμός σε ένα σπίτι αποτρέπει τους κλέφτες;