'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Τι κάνουμε σε ένα σεισμό;


Τι κάνουμε σε ένα σεισμό;
Πως σας φάνηκε η απάντηση;