'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Τι να βάλω κάμερες ή συναγερμό;


Είναι δύο πολύ κοντινά και πολύ μακρινά “μεταξύ τους” μέτρα ασφαλείας.

Συναγερμό βάζουμε επειδή θέλουμε να ασφαλίσουμε το χώρο μας. Συναγερμό βάζουμε για να τρομάξουμε το κλέφτη πριν κάνει τη απόπειρα κλοπής.

Κάμερες βάζουμε για να έχουμε καταγεγραμμένο το συμβάν της διάρρηξης. Κάμερες βάζουμε για να ελέγχουμε αν το προσωπικό μας έρχεται στην ώρα του. Κάμερες βάζουμε για να λύσουμε μία παρεξήγηση με τα ρέστα που δόθηκαν σε ένα πελάτη στο ταμείο..

Δύο διαφορετικά συστήματα ασφαλείας που αλληλοκαλύπτουν το ένα το άλλο.