'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Τι πρέπει να φοράω σε μία λαική συγκέντρωση;


Τι πρέπει να φοράω σε μία λαική συγκέντρωση;
Πως σας φάνηκε η απάντηση;