'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Το νερό από τις πηγές είναι πόσιμο;


Το νερό από τις πηγές είναι πόσιμο;
Πως σας φάνηκε η απάντηση;