'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

‘Εχω γάτα μέσα στο σπίτι , μπορώ να ενεργοποιώ το συναγερμό;


Υπάρχουν εξειδικευμένοι ανιχνευτές για το συναγερμό του σπιτιού σας , που μπορούν να παραβλέπουν κατοικίδια έως και κάποια κιλά. Οι γάτες επειδή έχουν μικρό βάρος δεν θα έχουν πρόβλημα. Το συνολικό βάρος που μπορεί να μην ανιχνεύσει αυτό το ραντάρ είναι μέχρι τα 40 κιλά συνολικού βάρους.